Svatby

Během svatební sezóny trvající standardně od dubna do října pro Vás pořádáme svatby v naší stodole. Pro svatební obřad nabízíme obřadní loučku nacházející se v bezprostřední blízkosti stodoly. Kapacita svateb ve stodole je 55 osob.